Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim
5 .Sınıf Fen ve Teknoloji 1.Dönem 3.Yazılı Soruları
2010-08-26
tarihinde
5. Sınıf Fen ve Teknoloji Yazılı Soruları
kategorisine
yazılı
ekledi.

SINIF VE NO: 5/… - ……….. TARİH: ALDIĞI NOT: FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 5/… SINIFI 1.DÖNEM 3. YAZILI 1.Sıvının sıcaklığının sabit kalarak, buharlaşmanın hızlı bir şekilde devam etmesine ne denir? A) donma B) yoğunlaşma C) kaynama D)erime 2. Gaz halindeki maddelerin, ısı vererek sıvı hale geçmesine ne denir? A) donma B) yoğunlaşma C) kaynama D)erime 3. Sıvıların , ısı alarak gaz hale dönüşmesine ne denir? A) buharlaşma B) yoğunlaşma C) kaynama D)erime 4. Elektrik tellerinin yazın gevşeyip sarkmaları, tellerde nasıl bir değişimin olduğunu gösterir? A) büzülme B) genleşme C) donma D)erime 5. Isı birimi nedir? A) joule B) metre C) santimetre D) saat 6. Aşağıdakilerden hangisi katı yakıtlardandır? A) LPG B) Fuel-oil C) benzin D) odun 7. Aşağıdakilerden hangisi sıvı yakıtlardandır? A) LPG B) kömür C) Fuel-oil D) odun 8. Yakıtlardaki enerjinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? A) Güneş B) Dünya C) Yıldız D) Ay 9. Aşağıdakilerden hangisi Güneş’in bizlere sağladığı yararlardan değildir? A) Elektrik enerjisine çevrilerek , enerji ihtiyacımızı karşılar. B) Güneş panellerinde toplanarak, suyun ısıtılmasında kullanılarak enerji tasarrufunu sağlar. C) Bitkilerin besin üretimi için Güneş’e ihtiyaca vardır. D) Buzulları eriterek, su baskınlarına neden olmaktadır. 10. Suyun yeryüzü ile hava arasındaki dolaşımına ne denir? A) su döngüsü B) yağmur döngüsü C) kar döngüsü D) rüzgar döngüsü 11. Suyun hangi sıcaklık derecesinde hem katı hem de sıvı haline rastlanır? A) 0 C B) 100 C C) -10 C D) 50 C 12.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)Kaynama her sıcaklıkta gerçekleşir B)Her kaynama bir buharlaşmadır C)Kaynama sıvının her tarafında olur. D)Buharlaşma sıvının yüzeyinde olur. 13.Soğuk bir bardağa aniden sıcak su koyunca çatlar.Bunun sebebi ne olabilir? A)buharlaşma B)yoğunluk C)kütle D)genleşme 14.Ağzı kapalı içi tamamen su dolu bir şişe buzluğa konuluyor. Bir süre sonra suyun donduğu ve şişenin çatladığı görülüyor. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Şişenin genleşmesi B) Suyun donunca genleşmesi C) Suyun kütlesinin artması D) Şişenin soğuktan çatlaması 15.Yemek tenceresinin kapağında suyun damlacıklar halinde birikmesi hangi hal değişimine örnektir? A) Erime B) Donma C) Yoğuşma D) Buharlaşma 16.Bir buzu elimizle tuttuğumuz zaman hangisi olmaz? A.) Elimizin sıcaklığı artar. B.) Elimizin sıcaklığı azalır. C.) Buz ısı alır. D.) Buzun sıcaklığı artar. 17. “ Yukarıdakilerden hangisi daha düşük sıcaklıkta olur?” sorusunu soran öğretmenimizin sorusunu hangi öğrenci doğru cevaplamıştır? A.) Ahmet: Üçü de su olduğu için sıcaklıkları aynıdır. B.) Şeyda: Sıcaklığı en düşük olan su buharıdır. C.) Sercan: Sıcaklığı en düşük olan yağmurdur. D.) Melike : Sıcaklığı en düşük olan kardır. 18.Bir mıknatıs aşağıdaki maddelerden hangisini çeker? A) buz B) buzdolabı C) sünger D) tahta 19.Öğretmen, dereceli silindirin içine su, alkol, civa ve zeytinyağını eşit miktarda koyuyor. Sıvılar yandaki gibi dereceli silindirin içine yerleşiyor. Buna göre aşağıda¬kilerden hangisi yanlıştır? A.) Yoğunluğu en fazla olan sıvı civa dır. B.) Zeytinyağının yoğunluğu sudan azdır. C.) Alkol yoğunluğu en az olan sıvıdır. D.) Suyun yoğunluğu civadan fazladır. 20. Sema akşam yatmadan içi su dolu cam bir şişeyi buzluğa koydu. Sabah baktı¬ğında şişe kırılmıştı. Hangisi bu olayın bilimsel nedenidir? A.) Cam şişe dayanıksızdır. B.) Donan su genleşmiştir. C.) Şişenin içindeki su çok fazladır. D.) Cam şişe buzluğa büyük gelmiştir. 21.Dolaptan çıkarıp tabağa koyduğumuz buzun erimesi, aşağıdaki olayların han¬gisiyle açıklanır? A.) Isı veren sıvılar buharlaşır, B.) Isı veren katılar erir C.) Isı alan sıvılar donar. D.) Isı alan katılar erir, 22.Aşağıdaki kuvvet çeşitlerinden hangisi temas gerektirmez? A) rüzgârın yerdeki bir kâğıdı havalandırması B) iki topun çarpışması C) saçımıza sürdüğümüz tarağın küçük kâğıt parçasını çekmesi D) dişimizi fırçalama 23.Mıknatıs ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kutuplarından biri N, diğeri S ile gösterilir. B) Temas gerektiren kuvvet uygular. C) Mıknatısın aynı kutupları birbirini iter. D) Çöplerdeki demir parçalarını ayırmak için kullanılabilir. 24. - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x maddesi y maddesi z maddesi “x, y ve z” maddeleri suya atıldıklarında şekildeki gibi duruyorlar. Buna göre bu maddelerin yoğunluğu en az olandan çok olana doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A) x, y, z B) z, y, x C) y, x, z D) z, x, y 25. Aşağıdaki su dolu kaplar, belirli sıcaklıklardaki ortama konuluyor. Kaplardaki suların buharlaşma hızlarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız. A B C D E 26. Aşağıda verilen şekilde boş bırakılan yerlere “erime / buharlaşma / donma / yoğunlaşma” kelimelerinden uygun olanı yazınız. BUZ SU BUHAR ………………………….. ……………………………… BUHAR SU BUZ ……………………………. ………………………………… 27. Aşağıdaki mıknatısların durumuna göre hangileri birbirini çeker ? 28.Aşağıdaki Cümlelerden Doğru Olanların Yanına D,Yanlış Olanların Yanına Y Koyunuz. (…. ) Genleşen maddelerin boyu uzar, yüzeyi büyür ve hacmi genişler. (…...) Sıcak ütüden, ütülenen kumaşa ısı geçmez. (….. ) Aynı madde, az ısı verilince az, çok ısı verilince çok ısınır. (…...) Katı maddeler ısı vererek erirler. (…...) Sıcaklık artışı buharlaşmayı hızlandırır. (…...) Her maddenin kaynama sıcaklığı farklıdır. (…...) Kaynama sırasında kaynayan sıvıdan çıkan buharlar su buharıdır. (…...) Yoğunluk maddeler için ayırt edici bir özelliktir. (…...) Erime ve donma her sıcaklıkta meydana gelir. (…...) Karbonhidratlar enerji verirler. 29.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri parantez içinde verilen uygun sözcüklerle doldurunuz. (bulut, yağmur, kar, dolu, sis, çiğ ) a. ………………. Havadaki su buharının yoğunlaşmasıyla yeryüzüne sıvı olarak düşerim. b.Havadaki su buharının yeryüzüne yakın kısımlarında bulunurum.Ben ………..… ‘im. c.Su buharıyım. Havada kalmak istemem yoğuşarak yer yüzüne katı, kristal tanecikler olarak inerim.Adım …………..’dır ç.Havada bulunan su damlacıklarıyım. Çoğu zaman hava beni taşıyamaz. Ben ………..……’um. d.Bahar aylarında sabahları bitkilerin üzerinde bulundun. Tanıdınız mı beni, ……………….. . e. Su damlacığıyım.Yeryüzüne inerken üzerim buzla kaplanır ve ……………… adını alırım. Not: 25-26-27. sorular 4’er puan, 28.soru 10 puan. 29.soru 6 puan. Diğer sorular 3’er puandır. BAŞARILAR DİLERİM…

Facebook'ta Paylaş 5 .Sınıf Fen ve Teknoloji 1.Dönem 3.Yazılı Soruları Google'da ara FriendFeed'de paylaş 5 .Sınıf Fen ve Teknoloji 1.Dönem 3.Yazılı Soruları İndir


1
ahmet yancar2010-12-27 22:56:02
bence vikipedi çok iyi bir adam ve onun çok programı var
1
Bu program hakkındaki düşünceleriniz?